STRONA GŁÓWNA               PORADNIK                 OFERTY           kontakt   

 

 

                                             

              

                                                 

 

 

    Firma "Ekonaft" realizuje sprzedaż hurtową krajowych i zagranicznych środków smarnych i płynów eksploatacyjnych. Sprzedaż tę wspieramy działalnością konsultingową, jako kontynuację naszego długoletniego zaangażowania w pracach Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

    Smarowanie maszyn spełnia niezwykle ważną rolę w technice. Każdy ruchomy element maszyny narażony jest na tarcie i zużywanie się. Tarcie powoduje większe zapotrzebowanie i straty energii. Ocenia się, że 30 do50% całkowitej energii produkowanej na świecie pochłaniane jest przez tarcie.

 

                                                  

                                 

 

    Przedłużenie okresu eksploatacji każdej maszyny, zmniejsza przestoje, ilość przerw w produkcji, koszty pracy maszyn i koszty wytwarzania – w sumie zwiększa rentowność zakładu. Roczne straty spowodowane zaniedbaniami w technice i gospodarce smarowniczej sięgają kilku procent PKB. Nie jest lepiej pod tym względem w Polsce.

    Nasza niezależna pozycja, gwarantuje naszym klientom i zleceniodawcom skuteczną pomoc w osiągnięciu optymalnych warunków eksploatacji maszyn i wymiernych korzyści ekonomicznych.

 

                                         

 

                                                             

 

         Potrzeby użytkowników środków smarnych skłoniły nasz zakład do rozszerzenia działalności na obszary związane z obsługą układów smarowania- wszystko to ma służyć i służy racjonalnej technice i gospodarce smarowniczej, zgodnie z wymogami tribologii i tribotechniki /1/.

 

1/. Tribologia jest to nauka o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych.  Obejmuje ona badania nad tarciem, zużyciem i smarowaniem. Stanowi podstawową wiedzę przy konstruowaniu i eksploatacji ruchomych elementów  maszyn, takich jak łożyska, przekładnie, prowadnice, sprzęgła i hamulce.

Wykorzystanie tej wiedzy w technice przynosi bardzo duże korzyści, a jej praktyczne zastosowanie określa się mianem tribotechniki.

 

STRONA GŁÓWNA

PORADNIK

OFERTY

KONTAKT